't Haarens Buutje is opgericht in 1991.

Wedstrijden
De club organiseert regelmatig wedstrijden waaraan iedereen kan deelnemen:
~ clubkampioenschappen: mix en doublette
~ dorpencompetitie
~ mixtoernooien met verenigingen uit de omgeving

Ook komen er regelmatig uitnodigingen van andere verenigingen om aan toernooien mee te doen.
Op onze prikborden is hierover informatie te vinden.

Speeldagen
Gedurende de winterperiode spelen wij binnen en uiteraard spelen wij 's-zomers buiten.
Onze vaste speeldagen zijn:
    ~ de zondagmorgen
    ~ de maandagmiddag
    ~ de dinsdagavond
    ~ de woensdagmiddag (open minimix)
    ~ de donderdagavond (onze clubavond)

Nieuwe accommodatie
Na eerst gespeeld te hebben op buitenbaantjes bij de kantine van voetbalclub Nemelaer in het Sportlaantje en op de binnenbanen van de inmiddels afgebroken Schapenstal aan de Kantstraat zijn we in 2005 verhuisd naar de accommodatie Nemelaerstraat 26A
In  2005 hebben de leden daar  32 schitterende nieuwe buitenbanen aangelegd met noodkantine en in 2006 werd op dezelfde locatie door  aannemer Van Steenbergen uit Berlicum begonnen met de ruwbouw van de hal. Vrijwilligers zorgden voor de verdere afwerking van onze boulodrome met 13 binnenbanen, welke in 2007 officieel geopend werd.

Leden
Per 1 april 2010 bedroeg het aantal leden 149
De overgrote meerderheid komt uit Haaren en een aantal uit Helvoirt.
Verder komen er enkelen uit: Vught, Oisterwijk, Berkel-Enschot en Den Bosch.
Met name in 2005 zijn er via de KBO veel nieuwe leden bijgekomen.

Door de toename van het aantal leden, wordt het steeds meer werk om alle clubnieuws bij iedereen bezorgd te krijgen.
Wij willen de leden die over een e-mailadres beschikken voortaan per e-mail de berichten toesturen.
Stuur een e-mail naar de website-beheerder. Dan is het correcte e-mailadres meteen bij onze club bekend.
U kunt hier klikken om dat mailtje te sturen


Contributie
Onze vereniging vraagt een contributie van 45,- per jaar per lid; jeugdleden tot 18 jaar betalen 20,-
Het verenigingsjaar loopt sinds 1 januari 2008 van 1 januari t/m 31 december.
De contributie dient aan het begin van een verenigingsjaar betaald te worden.
Dit kan door overmaking op de rekening van 't Haarens Buutje, NL23 RABO 01181 39142

Bardienst  
Iedereen doet in principe bardienst op de vaste speeldagen dinsdag en donderdag.
Op zondag wordt in onderling overleg met de aanwezige boulers de bardienst geregeld.
Voor woensdagmiddag is extra hulp welkom. Dit geldt ook voor onverwacht verhuur van de binnenaccommodatie.
Degenen die niet in de gelegenheid zijn bardienst te doen kunnen zich afmelden bij de secretaris.

Nederlandse Jeu de Boules Bond
Onze vereniging is geen lid van de NJJB.
Maar natuurlijk houden we ons wel aan de geldende spelregels.