Voorzitter
Joke de Kort

Secretaris
Kees van de Sande

Penningmeester
Jan van Hooft

Overige leden
Wil Otten
Anny Roozen

 

Adres
Nemelaerstraat 26A

Telefoon kantine
(0411) 62 18 09

Bank
NL23RABO 01181 39142

E-mail
haarensbuutje@ziggo.nl

 

Activiteiten- & verhuurcommissie
Jo van Grinsven
Jan van Hooft

Technische
onderhoudscommissie

Wil Otten

Kascontrolecommissie

 

Frans IJsseldijk
Tineke van Gent

Ziekenbezoek

 

Thea van Riel
Jacqueline van Osch

Barcommissie

Jan van Hooft
Kees van de Sande

Facilitaire  commissie
Joke de Kort

PR (Public relations)

Martin van de Ven

Sponsorcommissie

Wil Otten
Jan van Hooft

 Websitebeheerder:

 
Martin van de Ven