Voorzitter
Joke de Kort

Secretaris
Kees van de Sande
06-12916168

Penningmeester
Frans IJsseldijk

Overige leden
Anny Roozen

 

Adres          5076AR
Nemelaerstraat 26A

Telefoon kantine
(0411) 62 18 09

Bank
NL23RABO 01181 39142

E-mail
haarensbuutje@gmail.com

 

Activiteiten- & verhuurcommissie
Kees van de Sande

Elma Leduc

Technische
onderhoudscommissie

Jan v Abeelen

Kascontrolecommissie

 

Henk Verstijnen

Jan Larmit

Ziekenbezoek

 

Jacqueline van Osch

Barcommissie

Frans IJsseldijk
Kees van de Sande

Facilitaire  commissie
Joke de Kort

PR (Public relations)

Martin van de Ven

Sponsorcommissie

Frans IJsseldijk

 Websitebeheerder:

 
Martin van de Ven