Voorzitter
Joke de Kort

Secretaris
Kees van de Sande
06-12916168

Penningmeester
Jan van Hooft

Overige leden
Wil Otten
Anny Roozen

 

Adres
Nemelaerstraat 26A

Telefoon kantine
(0411) 62 18 09

Bank
NL23RABO 01181 39142

E-mail
haarensbuutje@gmail.com

 

Activiteiten- & verhuurcommissie
Kees van de Sande

Elma Leduc

Technische
onderhoudscommissie

Wim Otten

Kascontrolecommissie

 

Frans IJsseldijk
Tineke van Gent

Ziekenbezoek

 

Jacqueline van Osch

Barcommissie

Jan van Hooft
Kees van de Sande

Facilitaire  commissie
Joke de Kort

PR (Public relations)

Martin van de Ven

Sponsorcommissie

Wil Otten
Jan van Hooft

 Websitebeheerder:

 
Martin van de Ven