Voorzitter
Joke de Kort
Secretaris
Kees van de Sande
Penningmeester
Jan van Hooft
Overige leden
Wil Otten
Anny Roozen

    Adres Nemelaerstraat 26A, telefoon kantine (0411) 62 18 09, bank NL23 RABO 0118 1391 42

Activiteiten- & verhuurcommissie
Elma Leduc
Jan van Hooft
Technische
onderhoudscommissie

Wil Otten
Kascontrolecommissie

Henk Verstijnen
Jan van Abeelen

Ziekenbezoek

Thea v Riel
Jacqueline van Osch

Barcommissie

Jan van Hooft
Kees van de Sande

Facilitaire
onderhoudscommissie
Joke de Kort
PR (Public relations)

Martin van de Ven

Sponsorcommissie

Wil Otten
Jan van Hooft

 Websitebeheerder:

 
Martin van de Ven