Voorzitter
Anny Roozen

Secretaris
Kees van de Sande
06-12916168

Penningmeester
Kees van de Sande
06-12916168

Overige leden
Leny v Loon

 

Adres          5076AR
Nemelaerstraat 26A

Telefoon kantine
(0411) 62 18 09

Bank
NL23RABO 01181 39142

E-mail
haarensbuutje@gmail.com

 

Activiteiten- & verhuurcommissie
Kees van de Sande

Elma Leduc

Technische
onderhoudscommissie

 

Kascontrolecommissie

 

Ziekenbezoek

 

Jacqueline van Osch

Barcommissie

Kees van de Sande

Facilitaire  commissie
 

PR (Public relations)

Martin van de Ven

Sponsorcommissie

 

 Websitebeheerder:

 
Martin van de Ven